Konsulenthuset Contra as

Produktinformasjon

Citrix Access Suite
Citrix tilbyr deg muligheten til å øke produktiviteten i din organisasjon ved å oppgradere ditt Presentation Server miljø til Access Suite. Access Suite inkluderer i tillegg til Presentation Server, Access Gateway og Password Manager.

Din endelige tilgangsløsning
Den integrerte løsningen tilbyr bedrifter av alle størrelser nye spennende muligheter som SmoothRoaming og SmartAccess som lar kundene gjør mer for mindre – bedriften får økte muligheter til å tilby flere funksjoner samtidig som driftskostnadene blir redusert. Siste versjon av Access Suite er full av innovativ teknologi som hjelper kundene til å få en meget skalerbar og fleksibel it-løsning som gir bedre brukerstøtte og økning i produktivitet og effektivitet. Raskere og sikrere enn med tidligere løsninger, kan kundene med dette produktet:

 • Øke produktiviteten ved å tilby brukerne universal tilgang til alle enheter, nettverk og lokasjoner. For eksempel; Proximity printing kobler brukerne automatisk til den printeren som er nærmest i forhold til hvor brukeren måtte befinne seg til enhver tid.
 • Tilby sikker, kontrollert og fleksibel tilgang til Windows, Unix og Web applikasjoner fra alle typer enheter, i alle nettverk og på alle lokasjoner.
 • Ivareta sikker fjerntilgang gjennom integrert hardwarebasert SSL VPN teknologi. Citrix Presentation Server
 • Grunnfundamentet i Citrix Access Suite er Citrix Presentation Server – som er verdens mest brukte presentasjonsmetode for applikasjoner. I en årrekke har Citrix Presentation Server det mulig for IT avdelingen å drifte og administrere alle applikasjoner i virksomheten sentralt.

  Citrix Access Gateway
  Citrix Access Gateway er en universell SSL VPN enhet som kombinerer tilgangsfordelene ved både IPSec- og SSL-baserte virtuelle private nettverk (VPN’s) samtidig som man fjerner kostnadene og kompleksiteten fra begge teknologiene. Dette gir enklere og bedre tilgang for brukerne, høyere sikkerhet i nettverket og reduserer IT-avdelingens kostnader. Citrix Access Gateway gir sikker og alltid tilgjengelig adgang til alle informasjonsressurser fra ett punkt. Med muligheten for Adcanced Access Control kan IT-avdelingen selv få full oversikt over hvilke applikasjoner som er tillatt i nettverket, samtidig som man kan kontrollere hver enkelt brukers rettigheter og krav til programvare.

  Citrix Password Manager
  Dine IT-ressurser er bare så sikre som dine autoriserte brukeres passord. Minimaliser risikoen for uautorisert tilgang og utvid sikkerheten i ditt nettverk ved å implementere Password Manager. Password Manager er en enkel og elegant single sign-on løsning som på sekunder tilbyr sikker og enkel tilgang til passordbeskyttede applikasjoner gjennom et intuitivt grensesnitt og administrasjonskonsoll. Den nye versjonen gir vesentlig betre loggføring, økt sikkerhet og kostnadsbesparelser ved at passord automatisk blir oppdatert.

  Send forespørsel
  Klikk her for mere informasjon...  Konsulenthuset Contra, Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD
  Tlf +47 91 00 35 00 | post@contra.no