Konsulenthuset Contra as

Produktinformasjon

RES PowerFuse
PowerFuse er et komplett rammeverk for administrasjon av Windows miljø. Med PowerFuse effektiviseres administrasjonen ved at alle vertkøy som brukes for å skape brukerens arbeidsmiljø erstattes med Real Enterprise Manager.

PowerFuse er et produkt som reduserer kostnader tilknyttet administrasjon ved å gi full kontroll over installerte applikasjoner gjennom et enkelt, grafisk grensesnitt. Uansett størrelse kan PowerFuse administrere applikasjoner på alle terminalservere og arbeidsstasjoner (Windows NT, Windows 2000 og Windows XP) fra ett enkelt sted, og gjør komplisert skripting, oppsett av Policy og andre verktøy unødvendig.

Benyttes for å skape brukerens miljø
Miljøet brukeren jobber i er kilden til alle utfordringer. Jo mer brukeren ser jo flere muligheter har han/hun til å gjøre feil. PowerFuse er et strengt rammeverk hvor skrivebordet til brukeren blir låst ned maksimalt. Administrator skaper så miljøet til brukeren, og gir tilgang til applikasjoner og resurser ut i fra behov og rolle.

PowerFuse er en del av løsningen
Enten om man skal i gang med en nyinstallasjon eller redesigne eksisterende løsning er PowerFuse et naturlig valg for en helhetlig løsning. PowerFuse er en løsning for Windows miljø enten man benytter Terminal Server eller Windows NT/2000/XP operativsystem.

Sikkerhet og ytelse
I et datamiljø hvor målet er effektiv administrasjon og stabil drift må sikkerhet og ytelse settes i fokus. PowerFuse er nettopp sikkerhet og ytelse og har funksjonalitet for å dekke begge emner.

Send forespørsel
Klikk her for mere informasjon...Konsulenthuset Contra, Hedmark Næringspark, 2312 OTTESTAD
Tlf +47 91 00 35 00 | post@contra.no